Bierzmowanie

1. Generalnie przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje młodzież gimnazjalną zamieszkałą na terenie parafii oraz uczestniczącą w katechizacji (nawet poza parafią).

2. Przygotowanie obejmuje spotkania formacyjne co najmniej raz w miesiącu i uczestnictwo o niedzielnych mszach św.

3. Dopuszczony do sakramentów może być tylko ten, kto jest przygotowany i odpowiednio dysponowany do wolnego przyjęcia sakramentu.
4. W parafii Sakrament udzielany jest co drugi rok.

5. Kandydat winien najpóźniej do połowy września pierwszego roku nauki w gimnazjum zgłosić chęć udziału w takim przygotowaniu i przedłożyć stosowną deklarację.

6. Na kilka miesięcy przed planowaną datą Sakramentu Kandydat winien przedstawić świadectwo swojego chrztu („ad sacra”) i podać przybrane w tym Sakramencie imię.