Chrzest

1. Dziecko do Chrztu św. zgłaszają Rodzice dziecka na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym dniem ceremonii.

2. Rodzice Dziecka przedkładają na minimum 1 tydzień przed chrztem następujące dokumenty:

- metrykę urodzenia dziecka;

- zaświadczenia Rodziców Chrzestnych wybranych przez Rodziców dziecka (kobietę i mężczyznę), że mogą być chrzestnymi.

3. Sakrament Chrztu udzielany jest zasadniczo w niedzielę, na mszy św. o godz. 12.30 (z ważnych powodów możliwe są inne dni lub godziny Chrztu).

4. Rodziców dziecka i Chrzestnych obowiązuje nauka przed sakramentem. Termin do uzgodnienia z kapłanem.

5. Zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym wystawia parafia zamieszkania (nie zameldowania) chrzestnych (tutejsi parafianie nie potrzebują takich zaświadczeń).