Duszpasterze

Ks. Grzegorz Harasimiak: proboszcz tutejszej parafii od dnia 22.10.2013r. Urodzony w 1964 roku w Wołominie, święcenia kapłańskie przyjął 03.06.1995r. W Szczecinie. Patronuje mu św. Grzegorz Wielki. Po święceniach posługiwał jako wikariusz w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach, od 1997r. pracuje w Sądzie Metropolitalnym w Szczecinie i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednocześnie duszpastersko pomagał w parafiach: Św. Krzyża w Szczecinie (10 lat), Św. Ottona w Szczecinie (2 lata), MB Szkaplerznej w Wołczkowie (5 lat).


Ks. Jakub Sielicki: