Małżeństwo

1. Przygotowanie do Sakramentu odbywa się w parafii zamieszkania, a nie zameldowania jednego z Narzeczonych.

2.Narzeczeni winni zgłosić się nie później niż na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, a protokół przedślubny należy spisać najpóźniej 6 tygodni przed ślubem.

3. Wymagane dokumenty:

- dowody osobiste i w przypadku związania narzeczonych kontraktem cywilnym dodatkowo akt ślubu cywilnego;

- metryki chrztu z adnotacją o braku przeszkód do małżeństwa wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu;

- świadectwo ukończenia przygotowania przedmałżeńskiego;

- w przypadku ślubu konkordatowego: zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego co do braku przeszkód do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego (ważne jest 3 miesiące);

- ewentualne potwierdzające stan wolny dokumenty dla narzeczonych wcześniej związanych węzłem małżeństwa (np. akt zgonu).


Świadkami na ślubie mogą być:

- osoby, które ukończyły 18 lat;

- mające ogólne zdolności do postrzegania i rozumienia czynności, których są świadkami;

- wskazane, aby były to osoby wierzące i nie miały przeszkody do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania, Eucharystii.


Organista: za oprawę muzyczną odpowiadają organistki parafialne. Narzeczeni z Nimi ustalają szczegóły (możliwy jest udział innych osób po uzgodnieniu).


Dekoracja: przy załatwianiu formalności należy powiadomić, kto eweltualnie będzie dokorował kościół i uzyskać na to zgodę.