Pogrzeby

1. Winien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego, jest możliwy w innych parafiach – wtedy należy zawiadomić Proboszcza miejsca zamieszkania zmarłej osoby.

2. Osoby załatwiające pochówek winny najpierw skontaktować się z właściwym Proboszczem i uzgodnić samą możliwość oraz termin ewentualnego pochówku.

3. Pogrzeb kościelny jest możliwy tylko po dokonaniu wpisu osoby zmarłej do ksiąg zmarłych parafii na podstawie dostarczonego przez osoby zgłaszające aktu zgonu.

4. Pogrzebu kościelnego odmawia się jeżeli osoba przed śmiercią nie dała oznak poprawy, a za życia: wyraźnie sobie tego nie życzyła, była notorycznie poza wspólnotą kościoła, gdyby wiązało się to ze zgorszeniem publicznym.